Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Thanh

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsnamthanh@edu.viettel.vn